vervolg-images-01
Beginfase
Men heeft voor elkaar gekozen, is optimistisch en doet heel erg zijn best: de samenwerking moet lukken. Men besteedt er veel aandacht aan, om elkaar te leren kennen, men luistert goed naar elkaar, men laat zich van zijn beste kanten zien, is beleefd en voorzichtig en vindt zelfs dingen die ‘anders’ zijn, interessant en charmant. Deze fase heeft veel weg van een honey moon.

Slijtage
Na de eerste periode moet er echter werk worden gedaan. Het interessante aan de nieuwe situatie slijt, men keert terug naar zijn ‘normale’ gedrag, valt terug in oude gewoontes. De omgang wordt zakelijker, iedere partner hanteert de voor hem gebruikelijke short cuts. Er is minder aandacht voor het onderhouden van de relatie, men is er directer op gericht ‘getting the job done’.

Daarbij ontstaan de eerste missers. Wederzijds merkt men, dat de ander vaak ‘anders’ doet dan verwacht, soms ook ‘vreemd’ reageert en vindt dat, op een onduidelijke manier, niet prettig.

Wat volgt is een periode van correctiepogingen. Het ‘verkeerde’ gedrag wordt langzamerhand niet alleen als onprettig, maar als storend gezien en men probeert het gedrag van de anderen te corrigeren. Dat helpt echter niet: het gedrag van de anderen zal niet zo maar ineens veranderen, in veel gevallen wordt het zelfs nog geprononceerder.

Er ontstaat irritatie.

Hiervan schrikken veel mensen: de samenwerking zou immers een succes worden! Men doet extra zijn best, om het werk gedaan te krijgen. Juist onder deze al wat gespannen situatie verwacht men dan nog meer, dat het allemaal weer goed komt maar de anderen blijven in bepaalde situaties ‘raar’ doen.

Dit alles geldt wederzijds.

Conflict
Er is nu nog maar weinig nodig. Om anderen te betichten van onwil, het vertrouwen neemt sterk af, het wantrouwen stijgt, men begint de anderen te veroordelen. In dit stadium kan de situatie nog worden ‘gered’ door een training, waarin de oorzaken van irritaties worden geanalyseerd om vervolgens wederzijds begrip te kweken. Uiteraard is het veel beter om in goede tijden te bedenken, wat er bij voorbaat gedaan kan worden, om irritaties beheersbaar te houden.